Gaziantep Web Tasarım

Kullanıcı Girişi


Arama

 Avatar Yok
05 Nisan 2012

Elektrik indirimi ile ilgili 5434/45 sayılı kanunla indirimden faydalanan arkadaşımız Başbakanın genelgesinden bahsediyordu. Hala bir cevap alamadık. Bekliyoruz.

5 Cevap |
6.710 Defa Görüntülendi
 Avatar Yok
05 Nisan 2012

Bu konuda elektrik indiriminden yararlanan Ordu Vazife Malulü kardeşimiz ile irtibata geçerek konuyu sorduk. Kendisi genelgeyi öğrenebilmek için elektrik idaresine gittiğini ve artık böyle bir uygulamanın olmadığını öğrendiğini iletti. Bu konuda bir gelişme olursa buradan aktaracağım. Saygılarımla.


Not: Hamit YILDIZ'a çok acil durumlarda hamityildizim@gmail.com mail adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Mail ile iletilen her soruya yanıt verilmeyecek, aciliyet arz edenler yanıtlanacaktır. Acil olmayan sorularınızı Sehitgazi.com sitesi üzerinden iletiniz.

 Avatar Yok
05 Nisan 2012

Ordu vazife malulü gazi sayılmıyor sgk bunu soyuyor bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum sayın başkan

 Avatar Yok
29 Ocak 2013

Gazi kimlik kartın var ise onun fotokobisi ile yararlanabilirsin

 Avatar Yok
08 Mart 2013

kimlik kartınla bağlı bulunduğun yerdeki elektrik idaresine gidersen bu haktan yararlanabilirsin. ve elektrik faturalarında mesken olarak gazi şehit yazılır.

 Avatar Yok
19 Kasım 2013

Eskiden de vardı vazife malullerine elektrik ve su indirimi.Gazi kardeşlerimizin indirimden faydalandığı 45.47. yasa maddelerini belirterek dilekçe yazmanız ve serbest kimlik fotokopiniz ile başvurulabiliyordu.Fakat şimdi yasaya ordu vazife malulleri resmen eklenmiştir.

ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI İLE ELEKTRİK VE SU İNDİRİMİ HAKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME MADDELERİ;

MADDE 88- ……….”24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun veya 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmibeş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve yirmibeş yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve yirmibeş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar…..

…..1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların ikametgâhlarında kullandıkları elektrik enerjisi ücreti % 40′tan; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti ise % 50′den az indirim içermemek üzere belirlenecek tarife üzerinden alınır.”

Soruyu Cevapla

Kayıtlı

Üyeyim

Yenimisiniz? Kayıt Olun