Gaziantep Web Tasarım

Kullanıcı Girişi


Arama

 Avatar Yok
06 Ocak 2013

Ben ordu vazife malullüm yenice işe başladım. Almış olduğum malul maaşına zararı olur mu? Olmaz ise ve ayrıca yeni çalışmaya başladığım işten alacağım maaştan vergi indiriminden nasıl yararlanabilirim. Bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. Saygılarımla

6 Cevap |
9.966 Defa Görüntülendi
 Avatar Yok
06 Ocak 2013

Merhaba, bu hususta SGK uzmanı Sn. Ali TEZEL’in yorumunu Gazihaber.com’da yayımlamıştık. Aşağıdaki linkten o habere ulaşabilirsiniz. O yazıda “Hangi şekilde olursa olsun tekrar göreve başlayan vazife malüllerinden hiçbir zaman GSS yani genel sağlık sigortası primi alınmaz. Aylıkları da kesilmez.” demektedir. 170 SGK alo bilgi hattını arayarak bu sorunuzu yöneltmeniz ve resmi ağızdan da teyit etmenizde fayda var.
———————————–
Ayrıca, aşağıdaki dilekçe örneğinde belirtilen yasa maddelerinde geçen kapsama (Harp Malulleri, 3713 s.k., 2330 s.k.) giriyorsanız çalıştığınız iş yerinize aşağıdaki dilekçeyi vermeniz halinde kurumunuzca adınıza SGK’a yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenmesine son verilerek, adınıza kurumunuz tarafından İş Kazası ve Meslek Hastalığı pirimi ile Yaşlılık,Malüllük ve Ölüm pirimlerinin yatırılmasına başlanacaktır. Dilekçe hakkı anayasal bir haktır. Bir hakkın dilekçe ile talep edilmesi sizin açınızdan herhangi bir sorun teşkil etmez. Başvurunuz olumlu ya da olumsuz sonuçlanarak tarafınıza dönüş yapılacaktır. Kurum kanunen hakkınız olan bir konuda yasaya aykırı bir şekilde yanlış idari işlem tesis ediyorsa hukuki müracaat yollarına başvuru hakkınız da saklı bulunmaktadır. Saygılarımla.
———————————
ALİ TEZEL’İN AÇIKLAMASININ YER ALDIĞI HABER LİNKİ:

http://www.gazihaber.com/haber/512/memur-olan-gazilere-mujde.html
———————————
DİLEKÇE ÖRNEĞİ:
İş yerinizde …… SSK. Sicil numarası ile çalışmaktayım. Aynı zamanda Emekli Sandığından “Ordu Vazife Malulü” olarak emekli maaşı almaktayım. SSK. Primim yürürlükte olan 506 sayılı SSK kanunun 3/II/c maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Destek Primi (%30) ne ilave olarak Yaşlılık Malullük ve Ölüm Primi (%20) olarak yatırılmaktadır.
08 Mayıs 2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanun ve hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun” un 3. maddesinin c bendinde;
(3) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış malûllerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar ile 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların, kamu görevlisi olarak çalışmaları halinde de aylıkları kesilmez. Harp malullerinin aylıklarının kesilmesi halinde dahi harp malullüğü zamları kesilmez.
(4) Aylıkları kesilmeksizin kamu görevlisi olarak çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar hakkında ise, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır ve bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.
Aynı kanunun geçici 14. maddesinin c bendinde de;
“c) Harp malulleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle mücadele kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık bağlanması hakkında kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malullüğü aylığı almakta iken; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan bu kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulamaksızın bu kanunun 5. maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır.”denilmektedir.
Bu hükme göre adı geçen kanunun yürürlük tarihi olan 01,10,2008 tarihinden itibaren adıma Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmesine son verilmesi, hakkımda İş Kazası ve Meslek Hastalığı primi ile Yaşlılık, Malullük ve Ölüm primlerinn yatırılması hususunda;
Gereğini Bilgilerinize arz ederim.


Not: Hamit YILDIZ'a çok acil durumlarda hamityildizim@gmail.com mail adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Mail ile iletilen her soruya yanıt verilmeyecek, aciliyet arz edenler yanıtlanacaktır. Acil olmayan sorularınızı Sehitgazi.com sitesi üzerinden iletiniz.

 Avatar Yok
16 Nisan 2013

benden sgk kesintisi yapılıyor bu normalmi. ?

 Avatar Yok
16 Eylül 2013

maaş da kesinti olmuyor ama vergi indiriminden de yararlanman zor sanırsam

 Avatar Yok
05 Eylül 2014

vergi indiriminden yararlanmak için gelir dairesi tarafından yönlendirilebilirsiniz…

 Avatar Yok
08 Ekim 2014

ben aradım 170 i gss kesilmez dediler ama maaş bordrosunda kesinti görünüyor…

Soruyu Cevapla

Kayıtlı

Üyeyim

Yenimisiniz? Kayıt Olun