Gaziantep Web Tasarım

Kullanıcı Girişi


Arama

 Avatar Yok
15 Şubat 2013

1983 yılında tutuklu sevkine görevli olarak gönderildiğim sırada polis tarafından 4 kurşunla vuruldum.3+2+2=7 ay hava değişimi sonunda askerliğe elverişli değildir raporu ile malülen (%65sakatlık derecesi ile ) emekli edildim.Benim konumuma uyan kanun maddesinin 5434/45 s.k. un değil 2330 s.k. olduğu kanaatindeyim.5434/45 S.K. dan 2330 S.K A geçebilmem için ne yapmam gerekir Bilgi verirseniz memnun olurum Saygılarımla…

2 Cevap |
3.837 Defa Görüntülendi
 Avatar Yok
15 Şubat 2013

Merhabalar, durumunuzun 2330 s.k. kapsamına gireceğini değerlendiriyorum. Bu kapsamda SGK Genel Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda size fikir vermesi açısından taslak dilekçeniz aşağıda sunulmuştur. Dilekçeyi iadeli taahhütlü olarak gönderelim. (evrak teslim belgesi adresinize geldiğinde muhafaza ediniz) Başvurunuzdan itibaren 60 gün içerisinde SGK dilekçenize yanıt vermez ise bu duruma idare hukukunda “Zımni Ret Kararı” denilmektedir. Müteakip 60 gün içerisinde dava açmamanız durumunda sonrasında idare mahkemesine başvurunuz olması durumunda süre aşımından reddedilecek ve idari işleme ilişkin karar kesinlik kazanacaktır. Bu bağlamda idareye dlekçe ile müracaatınızdan itibaren 60. gün sonu itibari ile başlayan ve toplamda 120. gün sonunda biten bir dava açma süreniz olduğunu, bu süre içerisinde dava açmayı düşünmeniz durumunda avukata ihtiyaç olmaksızın sizin de uygun bir dille dava dilekçenizi hazırlamanız durumunda davanızı takip edebileceğinizi, hata yapmamak adına başvurunuza olumsuz yanıt verilmesi durumunda bir avukat ile de konuyu mütalaa etmenizin yararınıza olacağını bilmenizi isterim. Genelde sordukları için belirtmek isterim ki benim önerebileceğim gerçekten referans olabileceğim bir avukat bulunmamaktadır. Bu hususta tavsiyem ailenizde ya da akrabalarınızda avukat var ise dava dilekçesini göstermeniz durumunda olayı anlayacak ve yapılması gerekeni yapacaktır. Allah yar ve yardımcınız olsun.
—————————————————————–
SGK Genel Müdürlüğüne,
Ankara

Konu: 5434 sayılı yasa kapsamından 2330 sayılı yasa kapsamına alınma talebi hk.

……………………. K.lığında …………………… olarak görev yapmakta iken, 1983 yılında tutuklu sevkine görevli olarak gönderildiğim sırada, polis tarafından 4 kurşunla vuruldum.3+2+2=7 ay hava değişimi sonunda askerliğe elverişli değildir raporu ile malülen (%65sakatlık derecesi ile ) emekli edildim. Hakkımda 5434/45 sayılı yasa kapsamı uygulanarak tarafıma maaş bağlandı.

2330 sayılı yasa hükümlerine baktığımızda kanunun amaç kısmının “barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle trafik ve yol güvenliğini veya tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları halinde ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesidir.” şeklinde olduğu, ayrıca 2. maddesinde 6353 sayılı yasa ile yapılan son değişiklik ile “İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki veya trafik ve yol güvenliğini sağlamak konularında görevlendirilen” ifadelerinin yer aldığı görülmektedir.

Bu kapsamda mevcut özlük haklarımın 6353 sayılı yasa ile getirilen mevcut değişikliklere istinaden 5434 sayılı yasa kapsamında 2330 sayılı yasa kapsamına alınmasını, ayrıca verilecek her türlü kararın neticesinden gerekçesi ile birlikte tarafıma yazılı bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim. …../…../2013

Adı Soyadı(imza)

Ekler: (Şehitlik Belgesi, Olay Yeri Tespit Tutanağı gibi belgeler)
1-
2-
3-
4-
Adres:
Telefon No:


Not: Hamit YILDIZ'a çok acil durumlarda hamityildizim@gmail.com mail adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Mail ile iletilen her soruya yanıt verilmeyecek, aciliyet arz edenler yanıtlanacaktır. Acil olmayan sorularınızı Sehitgazi.com sitesi üzerinden iletiniz.

 Avatar Yok
18 Şubat 2013

inşallah geçersin allah yardımcın olsun kardeşim

Soruyu Cevapla

Kayıtlı

Üyeyim

Yenimisiniz? Kayıt Olun