Gaziantep Web Tasarım

Kullanıcı Girişi


Arama

 Avatar Yok
28 Mart 2013

Hamit bey mrb aşağıdaki kanuna göre çifte emeklilik hakkı var buna göre başka işte çalışma hakkı doğmuş olmuyor mu. Geçici köy korucuları emekli olabilir. Köy Kanunu’nda geçici köy korucusu olarak çalıştırılanların, bu çalışmalarından dolayı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmayacakları ifadesi yer almaktadır. Yeterli prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi bulunan geçici köy korucuları SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’ndan emekli olabilmektedir. Yani geçici köy koruculuğundan dolayı aylık bağlanması, ayrıca SGK tarafından emekli maaşı bağlanmasına engel değildir.

3 Cevap |
5.750 Defa Görüntülendi
 Avatar Yok
31 Mart 2013

benim amcam gkk olarak görev yapiyordu birde bağkurunu yatırıyordu ve emeklioldu ikisindende

 Avatar Yok
28 Mart 2013

Merhaba, değerli kardeşim daha önceden vermiş olduğum yanıtta olduğu gibi benim kanaatim Geçici Köy Korucularının aynı zamanda başka bir işte çalışamayacağı yönündedir. Siz yine de bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında sorunuzu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi internet sitesinden yöneltebilirsiniz. Sorunuzu aşağıdaki linkten yöneltebilirsiniz. Bir önceki sormuş olduğunuz soruya vermiş olduğum yanıtta aşağıda sunulmuştur. Saygılarımla.
——————————————————-
Bakanlık Bilgi Edinme: http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/tkb.portal?page=bilgiedinme
——————————————————-
Köy korucuları yönetmeliğine baktığımızda korucular için yasak olan işlerin maddeler halinde sayılmış olduğunu görmekteyiz. Başlıca yasak olan faaliyetler; “Koruculuktan başka iş yapmak, örneğin dükkan, kahvehane, han açıp işletmek veya bunlara ortaklık etmek, Köylüden herhangi birinin veya kendi hizmetinde bulunmak için izinsiz görevini terk etmek, Koruduğu bağ ve bahçe ve ekinlerden fuzuli faydalanmak, Kendi hayvanlarını otlatmak ve köye çobanlık etmek, Levha, elbise ve silah ve cüzdanını üzerinde taşımamak veya değiştirmek.” olarak sayılmıştır. Bu çerçevede “koruculuktan başka iş yapmak” maddesi geniş bir çerçeve çiziyor. Bu anlamda sigortalı başka bir işte çalışabileceğinizi sanmıyorum. Diğer sorunuza gelecek olursak, 442 sayılı yasaya göre; ” 55 yaşını doldurup onbeş yıldan az hizmeti olan veya 55 yaşını doldurmamış olan geçici köy korucularından; sağlık ve idarî nedenlerle görevine son verilenler ile ölenlere (55 yaşını doldurmamış olmakla birlikte onbeş yıl veya daha fazla hizmeti bulunanlardan görevleri ile ilişikleri devam etmekte iken vefat edenler hariç), 20.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ve hizmet yılı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir.

55 yaşını doldurmadan kendi istekleri ile görevlerinden ayrılan geçici köy korucularına, hizmet sürelerine bakılmaksızın 20.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ve hizmet yılı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir.

Tazminat hesabında bir yıldan az olan hizmet süresi bir yıl kabul edilir. Bir tam yılı aşan süreler için; ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süre ile orantılı ödeme yapılır. Vefat eden geçici köy korucularının hak ettiği tazminat kanunî mirasçılarına ödenir. Verilecek tazminat tutarından herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Ek 16 ncı madde uyarınca aylık bağlanan veya disiplin hükümlerinin uygulanması sonucu görevlerine son verilen geçici köy korucularına bu madde hükümlerine göre tazminat ödenmez.

Geçici köy korucularından görev süresi içinde vefat edenlerin eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa anne ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine, 15.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ölüm yardımı ödenir.

Geçici köy korucularından sakatlananların kendilerine, ölenlerin ise dul ve yetimlerine 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle malûllük ya da dul ve yetim aylığı bağlanmış olması durumunda; bu madde hükümlerine göre ayrıca tazminat ödenmez, önceden bu madde hükümlerine göre tazminat ödenmiş olanların almış oldukları tazminat tutarı 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmesi gerekecek nakdî tazminat tutarından düşülür.” hükmü gereğince tazminat alınması gerektiğini düşünüyorum. Saygılarımla.


Not: Hamit YILDIZ'a çok acil durumlarda hamityildizim@gmail.com mail adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Mail ile iletilen her soruya yanıt verilmeyecek, aciliyet arz edenler yanıtlanacaktır. Acil olmayan sorularınızı Sehitgazi.com sitesi üzerinden iletiniz.

 Avatar Yok
21 Mart 2015

Resmi olmamak kaydı ile Görevini aksatmamak kaydıyla bence ek bir iş yapabilir diye düşünüyorum

Soruyu Cevapla

Kayıtlı

Üyeyim

Yenimisiniz? Kayıt Olun