Gaziantep Web Tasarım

Kullanıcı Girişi


Arama

 Avatar Yok
05 Nisan 2013

1992 yılında köy korucusuydum.Görevimi 5 yıl 6 ay 20 gün yaptım.Ancak bilmediğim nedenlerden dolayı idare tarafından görevime son verildi.Sorum şu acaba ben tazminat alabilir miyim?Alabilirsem de hangi mahkemeye dava açmam gerek? cevaplarınız için teşekkürler.

5 Cevap |
4.225 Defa Görüntülendi
 Avatar Yok
08 Nisan 2013

ancak konunu üzerine gitmemem nedeni bağkur veya ssk dan faydalanırım diye.bize karakolda oş bir antrak verdiler biz üç arkadaştık imzaladıktan sonraki bir hafta iki arkadaş olarak görevimize son verildi 3.arkadaşımız halen devam etmektedir.Eğer su ise neden halen 3.arkadaşımız devam ediyor.Beş yıl yaptığıma dair elimde belgelerim vardır.

 Avatar Yok
05 Nisan 2013

sevgili kardeşim
hangi sebeple görevine son verildi
bu konuda sana yapılan tebligat ve evrakların incelenmesi gerekir
Diğer yandan hala anlayamadığım bir nokta var
1992 senesinde işe başlamış anladığım kadarı ile de 1997 yılında sözleşmeniz feshedilmiş
Pekala bu soruları sormak için neden bir meslektaşıma başvurmadınız da 16 sene beklediniz
İlgili evraklarınızı tam olarak sorunuza yansıtırsanız gerekli cevap buradan verilebilir, ancak
Bu metin istenilen sorunun cevaplanması için yeterli değil
Kalın sağlıcakla.

 Avatar Yok
05 Nisan 2013

Merhabalar, avukat beyin bahsettiği gibi bu zamana kadar beklemeniz hata olmuş. Ancak tazminat ile ilgili olara 442 sayılı yasaya göre; “55 yaşını doldurup onbeş yıldan az hizmeti olan veya 55 yaşını doldurmamış olan geçici köy korucularından; sağlık ve idarî nedenlerle görevine son verilenler ile ölenlere (55 yaşını doldurmamış olmakla birlikte onbeş yıl veya daha fazla hizmeti bulunanlardan görevleri ile ilişikleri devam etmekte iken vefat edenler hariç), 20.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ve hizmet yılı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir.

55 yaşını doldurmadan kendi istekleri ile görevlerinden ayrılan geçici köy korucularına, hizmet sürelerine bakılmaksızın 20.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ve hizmet yılı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir.

Tazminat hesabında bir yıldan az olan hizmet süresi bir yıl kabul edilir. Bir tam yılı aşan süreler için; ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süre ile orantılı ödeme yapılır. Vefat eden geçici köy korucularının hak ettiği tazminat kanunî mirasçılarına ödenir. Verilecek tazminat tutarından herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Ek 16 ncı madde uyarınca aylık bağlanan veya disiplin hükümlerinin uygulanması sonucu görevlerine son verilen geçici köy korucularına bu madde hükümlerine göre tazminat ödenmez.

Geçici köy korucularından görev süresi içinde vefat edenlerin eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa anne ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine, 15.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ölüm yardımı ödenir.

Geçici köy korucularından sakatlananların kendilerine, ölenlerin ise dul ve yetimlerine 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle malûllük ya da dul ve yetim aylığı bağlanmış olması durumunda; bu madde hükümlerine göre ayrıca tazminat ödenmez, önceden bu madde hükümlerine göre tazminat ödenmiş olanların almış oldukları tazminat tutarı 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmesi gerekecek nakdî tazminat tutarından düşülür.” hükmü gereğince tazminat alınması gerektiğini düşünüyorum. Saygılarımla.


Not: Hamit YILDIZ'a çok acil durumlarda hamityildizim@gmail.com mail adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Mail ile iletilen her soruya yanıt verilmeyecek, aciliyet arz edenler yanıtlanacaktır. Acil olmayan sorularınızı Sehitgazi.com sitesi üzerinden iletiniz.

 Avatar Yok
05 Nisan 2013

verdiğiniz cevaplardan dolayı çok teşekkür ederim saygılarımla..

 Avatar Yok
10 Nisan 2013

8 nisandaki yazıma lütfen cevap verin.hiçbir suç unsuru olmamasına rağmen görevimize son verildi.Acaba bir hak iddia edebilir miyim?

Soruyu Cevapla

Kayıtlı

Üyeyim

Yenimisiniz? Kayıt Olun