Gaziantep Web Tasarım

Kullanıcı Girişi


Arama

 Avatar Yok
02 Ocak 2014

Saygıdeğer Hamit bey, ben 2002 yılında sol gözümde görme kaybı olması nedeniyle istanbul gata dan sol göz korioretinit tanısı ile askerliğe elverişli değildir raporu ile emekli oldum. Şimdi aynı sorun sağ gözümde başladı uveyit tanısı kondu ve araştırmalarım sonucunda bu hastalığın kesin tedavisi yok sizden ricam nasıl bir yol izlemeliyim ve bu rahatsizligimin derecede etkisi ne olur yardimlariniz için şimdiden çok teşekkür ederim saygılarımla.

1 Cevap |
4.445 Defa Görüntülendi
 Avatar Yok
02 Ocak 2014

Değerli kardeşim, çok geçmiş olsun, Allah acil şifa versin inşallah. 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki Nizamname’ye göre; “Bir gözü sağlam olup diğer gözünden malul olan bir şahsın malul gözündeki arızasının tesiriyle sağlam gözünde husule gelen görme kuvveti azalmasından dolayı derecesi cetveldeki tekabül ettiği iki göze ait maluliyet derecesine göre düzeltilir. Bir gözü sağlam olup diğer gözünden malul olan bir şahsın malul gözündeki arızasının tesiri olmaksızın diğer gözü görme kuvvetinin 5/10 unu (dahil) kaybettiği takdirde bir ve tamamını kaybettiği takdirde iki üst dereceden malul olarak kabul edilir. (Mesela 5 inci dereceden malul olan bir şahıs sağlam gözünün görme kuvvetinin yarısını yani 5/10 unu kaybederse 4 üncü, tamamını kaybederse 3 üncü dereceden malul olarak kabul edilir).” hükmü bulunmaktadır. Bu çerçevede derecenizin yeniden revize edilebileceğini değerlendiriyorum. Aşağıda sizin durumunuza benzer nizmamnamede sayılan derece şartları yer almaktadır;
———————————————————————————
1. DERECE:

6 – Bir gözün tam körlüğü (Ziya hissi derecesinde bulunması dahil) ile
diğer gözün görme kuvvetini optik düzeltmeden sonra 1/25 dereceden (Yani iki
metreden parmak sayacak dereceden) 1/50 dereceye (Yani bir metreden parmak sa-
yacak dereceye) kadar düşüren tedavisi imkansız, organik hastalıklar.

2. DERECE:

26 – Bir gözün tam körlüğü veya ziya hissi derecesinde bulunması ile bir-
likte diğer gözün görme kuvvetini optik düzeltmeden sonra 1/10 dereceye (Yani
5 metreden parmak sayabilecek) kadar düşüren tedavisi imkansız organik hasta-
lıklar.

3. DERECE:

58 – Bir gözde tam körlük yapan (Ziya hissi dahil) ve diğer gözde muhiti
görme alanını daraltarak yarıya yakın bir hadde düşüren organik hastalıklar.

4. DERECE:

95 – Bir gözün görmesini tamamen kaldıran (Ziya hissi dahil) ve diğer gözün
görme kuvvetini optik düzeltmeden sonra 5/10 (Dahil) kadar düşüren tedavisi im-
kansız organik hastalıklar.
———————————————————————————
Askerlik şubesine rahatsızlığınızın artması nedeni ile derecenizin yeniden tespit edilebilmesi için yeniden muayene edilmeyi istediğinizi belirtir dilekçe ile müracaat edin ve askeri hastaneye sevkinizi sağlayın. Hakkınızda hayırlısı olsun. Saygılarımla.


Not: Hamit YILDIZ'a çok acil durumlarda hamityildizim@gmail.com mail adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Mail ile iletilen her soruya yanıt verilmeyecek, aciliyet arz edenler yanıtlanacaktır. Acil olmayan sorularınızı Sehitgazi.com sitesi üzerinden iletiniz.

Soruyu Cevapla

Kayıtlı

Üyeyim

Yenimisiniz? Kayıt Olun