Gaziantep Web Tasarım

Kullanıcı Girişi


Arama

 Avatar Yok
12 Eylül 2014

Hamit bey tekrar merhaba. Ben 5434/45 ve 56′ya tabi ordu vazife malulü olarak 6495 sayılı kanunla getirilen ek 77 maddeye göre ne zaman derece ve kademe intibakın’dan yararlanabilir’im? Vereceğiniz cevap için teşekkür eder, Allah’a emanet olun.

4 Cevap |
5.281 Defa Görüntülendi
 Avatar Yok
12 Eylül 2014

Merhabalar kardeşim, eğer halen derece ve kademe intibakınız gerçekleşmedi ise, 6495 sayılı yasa ile 5434 s.k. EK-77 kapsamında yapılan değişikliğe istinaden derece kademenizde gerekli intibakın yapılarak tarafınıza neticesinden bilgi verilmesini talep eden bir dilekçe ile SGK’a müracaat etmelisiniz. Saygılarımla.
—————————————————————————————-
MADDE 92- 5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve (b) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinde yer alan “Sivil iştirakçiler ile” ibaresi “Sivil iştirakçilere uygulanacak azami derece ve kademe, öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademe;” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananların bu aylıkları, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir.”
“Astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselinebilecek azami derece ve kademe, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda kendilerine ilişkin aylık gösterge tablosunda belirlenmiş olan en yüksek derece ve kademedir.”
“Bu madde kapsamında yapılacak olan intibak işlemlerinde, 1 Eylül tarihi esas alınır. 1 Eylül tarihi esas alınarak yapılacak olan intibak işlemlerinde, görevde iken yapılan son terfi işleminin üzerinden bir tam yıl geçmemiş olanlar hakkında izleyen yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla intibak işlemi yapılır.”


Not: Hamit YILDIZ'a çok acil durumlarda hamityildizim@gmail.com mail adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Mail ile iletilen her soruya yanıt verilmeyecek, aciliyet arz edenler yanıtlanacaktır. Acil olmayan sorularınızı Sehitgazi.com sitesi üzerinden iletiniz.

 Avatar Yok
19 Eylül 2014

ben dilekçe yazdım kendileri derecemi yükseltti lise diplomamı yolladım

 Avatar Yok
19 Eylül 2014

derece kademe yükseltmek içi ben lise diplomamı yolladım yükseltiler

 Avatar Yok
22 Eylül 2014

dılekce ıle oluyormus bıldıgım kadarıyla

Soruyu Cevapla

Kayıtlı

Üyeyim

Yenimisiniz? Kayıt Olun