Gaziantep Web Tasarım

Kullanıcı Girişi


Arama

 Avatar Yok
25 Aralık 2014

s.a. hamit abi. 5233 sayılı kanun gereği maaş alıyoruz. 2011′de terör mağduru olduğumuzdan dolayı 20.000 TL civarında tazminat almıştık. ancak 5233 sayılı yasanın ayrıntılarını inceleyince 3713 sayılı yasanın 1,3 ve 4. madde kapsamına girenlere verilen 20.000 TL ibaresi 50.000 TL olarak değiltirilmiş. Yasanın yürürlülüğe girdiği tarihten itibaren 1 sene içerisinde başvuranlara farkının yasal faiziyle ödeneceği yazıyor. Bizim böyle bir değişiklikten haberimiz olmadığından verilen başvuru tarihini kaçırdık. Ne yapabiliriz?
——–

28/12/2005 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasına “ödenekten” sözcüğünden sonra gelmek üzere “üç ay içerisinde” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasındaki “yirmimilyar Türk Lirasının” ibaresi “ellibin Yeni Türk Lirasının” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Geçici Madde 2- 19.7.1987 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, görevleri başında iken terörden veya terörle mücadele sırasında zarar gören kamu görevlilerinden veya mirasçılarından, ilgili mevzuat uyarınca tazminat almış olup, ancak aldıkları tazminatın hesaplanma kriteri bu Kanundan farklı olanlardan, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili valilik veya kaymakamlıklara başvuranlara, yapılacak hesaplamada aldıkları tazminat ile bu Kanuna göre almaları gereken tazminat arasında fark bulunması halinde, eksik olan tutar yasal faiziyle birlikte ödenir. Ödenen tazminat tutarı fazla ise iade talep edilmez.
Bu maddeye göre yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır.
(1) Bu madde gereğince yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi,18/6/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21/5/2014 tarihli ve 2014/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle, 24/6/2013 tarihli ve 2013/5034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılan sürenin bitiminden itibaren bir yıl uzatılmıştır.

1 Cevap |
2.915 Defa Görüntülendi
 Avatar Yok
25 Aralık 2014

A.s. kardeşim, sizin bu kapsama girip girmediğinizi detaylı bakmaya gerek kalmaksızın zaten yasanın yayımlanmasından itibaren 1 (bir) yıl içerisinde başvurulmasını açık olarak şart koştuğu için sonrasında bu haktan yararlanamazsınız. Hukukun temel ilkelerinden bir tanesi de; “Kanunu bilmemek mazeret değildir.” Bu anlamda haberinizin olmaması gerekçe gösterilemiyor maalesef. Yine de içinizin rahat olması açısından konuyu bir avukat ile de mütalaa edebilirsiniz. Saygılarımla.


Not: Hamit YILDIZ'a çok acil durumlarda hamityildizim@gmail.com mail adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Mail ile iletilen her soruya yanıt verilmeyecek, aciliyet arz edenler yanıtlanacaktır. Acil olmayan sorularınızı Sehitgazi.com sitesi üzerinden iletiniz.

Soruyu Cevapla

Kayıtlı

Üyeyim

Yenimisiniz? Kayıt Olun