Gaziantep Web Tasarım

Kullanıcı Girişi


Arama

 Avatar Yok
04 Mart 2015

Merhabalar Hamit bey,

Yaklaşık 9 yıldır polisim ve mesleğe girerken polis okulunun bulunduğu ildeki devlet hastanesinde yapılan tetkiklerde herhangi bir problemim olmadığı için polis olmuştum.

Ta ki enfeksiyon kapıp böbreklerimi kontrol ettirene kadar.

Özel hastanelerde yapılan tetkikte sol böbreğimin çalışmadığı ya da olmadığı tespit edildi. Yok hükmünde yani.

Sormak istediğim : emniyet teşkilatına dava açabilir miyim ?

Polis olmamam gerekirken, bu halde nasıl beni polis yapabildiler anlamıyorum. Bu zamana kadar pamuk ipliğinde yaşamışım haberim yok.

Riskli ve ağır görevlerde ilk zamanlar çok çalıştım hiç farkında olmadan.

C dilimi polisliği de sormak istiyorum nasıl hareket edeyim ?

Yasalarla resmen amirlerin inisiyatifine bırakılmış, ek görevler veya büroda çalışmak.
Teşekkürler.

 

7 Cevap |
6.142 Defa Görüntülendi
 Avatar Yok
04 Mart 2015

Merhabalar, polislik mesleğine ilk girerken normalde tespit edilebilmesi gereken sağlık sorununun tespit edilememiş olması nedeni ile riskli ve ağır görevlerde çalışarak hayatınızın tehlikeye atılması söz konusu olduğunda idarenin sorumluluğundan söz edilebilir ve tazminat’a hükmedilebilir. Sitemizi takip eden hukukçu arkadaşlar daha önceden benzer durumda olanları dikkate alarak size yorumları ile fikir verebileceği gibi, polis vazife malulü kardeşlerimiz de yorumları ile yardımcı olacaklardır.

C Sınıfı rapor almanız halinde idari polis olarak görev yapacaksınız. İdareye dilekçe ile yazı yazarak mevcut sağlık durumunuzu ve ne tür işlerde çalışmanız halinde sorun olabileceğini belirten bir dilekçe yazmanız uygun olabilir. Bu noktada amirinizde yapacağı görevlendirmede bu durumunuzu dikkate alacaktır.


Not: Hamit YILDIZ'a çok acil durumlarda hamityildizim@gmail.com mail adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Mail ile iletilen her soruya yanıt verilmeyecek, aciliyet arz edenler yanıtlanacaktır. Acil olmayan sorularınızı Sehitgazi.com sitesi üzerinden iletiniz.

 Avatar Yok
14 Eylül 2015

Öncelikle geçmiş olsun kardeşim.
İDARİ POLİS OLMAK İÇİN ÖNCELİKLE GÖREV ESNASINDA OLMAK YADA GÖREVİNDAN KAYNAKLI OLMASI GEREKMEKTEDİR.
“MADDE 17 – Emniyet Teşkilatında; bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı uğradıkları kaza veya saldırı sebebiyle ya da görevin sebep ve tesiriyle yaralanan veya sakat kalanlar ile bir meslek hastalığına yakalananlar ve Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapmakta iken fiili askerlik görevini ifa etmek üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalan personelin tedavileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi hükümlerine göre sağlanır.

Tedavi bitiminde son durumunu bildirir dilimi belirten sağlık kurulu raporu aldırılır. Daire Başkanlığınca sağlık kurulu raporları incelenerek tüm hizmet sınıfları için kişinin hastalığının hangi sağlık dilimine girdiği kararlaştırılır.

Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan amir ve memur personel için, psikiyatrik hastalıklarda Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki C, diğer hastalıklarda C veya D dilimi sağlık şartlarına sahip olanların dosyaları vazife malullüğü işlemleri için Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca vazife malullüğüne karar verilenlerin idari polisliği yapabileceği, Psikiyatrik hastalıklarda D diğer hastalıklarda E dilimi sağlık şartlarına sahip olanların ise idari polislik görevlerini yapamayacağına karar verilir.

Diğer Hizmet sınıflarında bulunan personel için, Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki C veya D dilimi sağlık şartlarına sahip olanların görevlerine devam edebileceği, E dilimi sağlık şartlarına sahip olanların ise görevlerini yapamayacağı, şeklinde görüş belirtilir ve gerekli işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca hakkında vazife malullüğü kararı verilenlerden;

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan personelden;

1) Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğü ile birlikte idari polislik yapabileceğine de karar verilen personelin talepleri halinde Genel Müdür onayı ile idari polis görevine aktarılırlar.(Psikiyatrik hastalıklarda Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar idari polislik görevine aktarılmazlar.)

İdari polisliğe aktarılan personelin bağlı olduğu birimin ilgili Daire Başkanlığının uygun görmesi halinde çalıştığı birimde, diğer hallerde Personel Daire Başkanlığınca genel hizmet statüsünde çalıştırılırlar.

İdari polisler, büro görevlerinde ve sivil olarak çalıştırılır ve kendi istekleri olmadan ikinci bölge (şark) hizmetlerine atanamazlar.

İdari polis olarak görev yapanların emeklilik talepleri halinde vazife malulü olarak emeklilikle ilgili işlemleri yapılır.

2) Vazife malullüğüne karar verilenlerden;

Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki E dilimi sağlık şartlarına haiz olduğuna karar verilenler,

Psikiyatrik hastalıklarda Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar,

İdari polislik görevini talep etmeyenler hakkında vazife malulü olarak emeklilikle ilgili işlemleri yapılır.

b) Diğer Hizmet Sınıflarında bulunan personelden;

1) Vazife malullüğü olarak bulunduğu hizmet sınıfında görev yapabileceğine karar verilenler hakkında; personelin talebi halinde vazife malulü olarak görevinde çalışmaya devam ettirilir. Bu durumda bulunanların emeklilik talepleri halinde vazife malulü olarak emeklilikle ilgili işlemleri yapılır.

2) Vazife malullüğüne karar verilenlerden;

Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki E dilimi sağlık şartlarına haiz olduğuna karar verilenler,

Vazife malulü olarak çalışmayı talep etmeyenler hakkında vazife malulü olarak emeklilikle ilgili işlemleri yapılır.”

 Avatar Yok
13 Kasım 2015

c dilimi rapor alırsanız idari polislik yapabilirsiniz diye biliyorum geçmiş olsun

 Avatar Yok
18 Aralık 2015

doguştan tek böbrekli olmak yüzde 10 sakatlık raporuna giriyor bilginize

 Avatar Yok
05 Ağustos 2016

C dilimi olan Polisler Görev başında olsun olmasın İdari polis OLabilirler.Emsal kararlar var bu konuda.

 Avatar Yok
05 Ağustos 2016

Idari Polis Olarak Görev yapmanız Gerekmektedir

 Avatar Yok
08 Ağustos 2016

C dilimi Raporu Olanların İdari Polis olması ile ilgili.Elimizde emsal kararlar var mı? Her C dilimi Sağlık Şartları Yönetmeliği madde 17 den yararlanabilir mi? Yoksa madde 16 dan mı yararlanır sadece.

Soruyu Cevapla

Kayıtlı

Üyeyim

Yenimisiniz? Kayıt Olun