Gaziantep Web Tasarım

Kullanıcı Girişi


Arama

 Avatar Yok
10 Ocak 2016

Öncelikle saygılar sunuyorum, her konuda biz şehit ailelerinde bilginizi eksik etmiyorsunuz bu konuda size minnettarız.
2015 yılı mart ayında yapılan atama kurasıyla Van Sgk’ya atandım, yaklaşık 8 aydır çalışıyorum. benimle beraber kurumda yaklaşık 40 şehit ve gazi yakını çalışan var. Maaşlarımızdan normal bir kesinti olarak her ay (G.S.S. Prim İşv. His. Tut. (%7.5) adında 129,82 TL’lik bir kesinti yapılmaktadır. Ancak bu kesintinin biz şehit ve gazi yakını olarak istihdam edilen memurlardan kesilmemesi gerektiği ile ilgili duyumlar aldık.
En sağlıklı bilginin sizde olacağını düşünerek, bunu size sormak istedim. Bu konuda bilginiz var mı, böyle bir durum varsa nasıl bir yol izlememiz gerekiyor.
Teşekkür Ediyorum.

1 Cevap |
4.596 Defa Görüntülendi
 Avatar Yok
10 Ocak 2016

Merhabalar,

Saygı bizden. Asıl biz sizlere minnettarız.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesinin c fıkrası aşağıda sunulmuştur;

Madde:5

c.) Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. Bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.

Yukarıda da görüleceği üzere harp veya vazife malullerinin kendileri için bir muafiyet öngörülmüştür. Bu anlamda, 18 yaşını doldurmayan ya da 18 yaşını doldurmuş olsa bile eğitimine devam eden ve üniversite öğrencisi olarak 25 yaşını aşmayan çocuklar Genel Sağlık Sigortası kapsamındadır. 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocukları gelir tespiti yaptırmak zorundadırlar ve bu test neticesinde gerekiyorsa GSS primi ödemelidirler.

Saygılarımla.


Not: Hamit YILDIZ'a çok acil durumlarda hamityildizim@gmail.com mail adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Mail ile iletilen her soruya yanıt verilmeyecek, aciliyet arz edenler yanıtlanacaktır. Acil olmayan sorularınızı Sehitgazi.com sitesi üzerinden iletiniz.

Soruyu Cevapla

Kayıtlı

Üyeyim

Yenimisiniz? Kayıt Olun