Gaziantep Web Tasarım

Kullanıcı Girişi


Arama

 Avatar Yok
20 Mart 2016

Diyarbakır ili 2013 Aralık ayında eşim emniyet tarafindan antrenör olarak görevlendirildiği görev esnasında il dışı çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti.Sgk 5510/47.maddesi gereği eşimi görev şehidi olarak kabul etti.tayin istedim ancak 5510 sayılı kanun kapsamında kabul görmesinden dolayı sarktan muaf olamadım.bu sebeple şarkı hizmet süremin dolması için beklemem gerektiği söylendi. 5 yaşında bir kız çocuğum var ve ben tek başıma Diyarbakır gibi bir ilde hayat mücadelemi vermekteyim ve aynı zamanda görevimi yapmaktayım.bizim durumumuzun 2330 veya 3713 e girmediğini biliyorum ama son olarak eklenen “sgk tarafından Yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların eşleri ve çocukları şark hizmetinden muaf tutulmaktadir” ifadesi bizim atama ve yer değiştirme yönetmeliğimizde mevcut ancak hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları muaf tutulmuyor.bana yardımcı olun lütfen.tesekkurler

5 Cevap |
2.591 Defa Görüntülendi
 Avatar Yok
22 Haziran 2016

bence ŞEHİTLİK verildiğine göre sen bu atamadan muaf olman gerekiyor genel müdürlük bu konuda yardımcı olur diye düşünüyorum. Şehit kızına bu hakkı verdilerse şehit polisin damadı nasıl faydalanır sen mağduriyetini belirt

 Avatar Yok
20 Mart 2016

Merhabalar, aşağıdaki düzenlemelerden görüleceği üzere maalesef 5510/47 kapsamındaki normal vazife malulü Şehitlerin eşleri şark muafiyeti kapsamında görülmüyor. Ancak “Vazife malûlü idari polisler ve eşleri.” bu muafiyet kapsamındayken “Vazife Maluliyeti kapsamında Şehit olanlar polislerin eşleri”nin neden kapsam dışında olduğunu anlayabilmek oldukça güç. Bu hususta yönetmelik değişikliği gerekiyor. Hakkınızda hayırlısı olsun. Saygılarımla.

————————————————————————————-

Madde-7 (Değişik : 30/7/2012 – 2012/3540 K.)
Genel Müdürlük merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının kadrolarında geçerli olmak üzere
personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer
esas alınır.

b) (Değişik: 7/4/2014-2014/6094 K.) Büyükşehir belediyesi bulunan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. Ancak,
bu illere atanmış olanlar, nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.

c) Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az beş yıl geçmesi veya o yere
dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır.

d) Kadro durumunun uygun olması halinde, aşağıdaki personel hakkında (a) ve (b) bentleri hükümleri
uygulanmayabilir.

1) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

Madde-23

Talep etmeleri hâlinde, aşağıdaki personel zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulur;

a) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

b) Vazife malûlü idari polisler ve eşleri.

c) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre eşi veya çocuklarından;

1) Özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlardan günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine
getiremeyeceğine karar verilenler,
2) Özür oranı %80 ve üzerinde bulunanlar.


Not: Hamit YILDIZ'a çok acil durumlarda hamityildizim@gmail.com mail adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Mail ile iletilen her soruya yanıt verilmeyecek, aciliyet arz edenler yanıtlanacaktır. Acil olmayan sorularınızı Sehitgazi.com sitesi üzerinden iletiniz.

 Avatar Yok
23 Mart 2016

Sizin sgkya gidip şehit yakını olduğunuza dair bir belge almanız yeterli. aynı durumda olan tanıdığım vardı sgkdan belgeyi aldı emniyet yazı işlerine verdi takip etti ve 1 hafta içinde tayini batıya çıktı.

 Avatar Yok
24 Mart 2016

Sadece idari polisler sarktan muaf sanirim. Istekleri olmadan sark hizmetlerine atanamaz dior yonetmelikte

 Avatar Yok
30 Mart 2016

ALLAH YARDİMCİ NİZ OLSUN NE DİYELİM BİLMİYORUM. ..

Soruyu Cevapla

Kayıtlı

Üyeyim

Yenimisiniz? Kayıt Olun