Gaziantep Web Tasarım

Kullanıcı Girişi


Arama

 Avatar Yok
22 Temmuz 2016

Merhabalar 3713 şehit kardeşi olarak 2.iş hakkından faydalanıp bir okulda 3 yıldır hizmetli olarak görev yapmaktayım ailevi nedenlerden dolayı il dışına yerleşmem gerekiyor şehit yakınları na öncelik tanıyan kanun dan faydalanabilir miyim neyapmam gerekiyor?

1 Cevap |
5.893 Defa Görüntülendi
 Avatar Yok
22 Temmuz 2016

Merhaba kardeşim,

Aşağıdaki yönetmeliği gerekçe göstererek tayin talebinde bulunabilirsin. Ancak ilgili madde düzenlemesinde idareye seçimlik serbesti tanınmıştır. Yani uygun görebilir de görmeyebilir de. Herhangi bir zorunluluğu yok. Bu anlamda dilekçeni ver ve şansını dene istersen. Hakkında hayırlısı olsun. Saygılarımla.
—————————————————————————

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No : 27/02/2007 – 2007/11837

Resmi Gazete Tarihi : 06/04/2007

Resmi Gazete Sayısı : 26485

Ekli “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 27/2/2007 tarihli ve 3724 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2 nci ve 72 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/3/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 – 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Ek Madde2 – Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.”

Madde 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Not: Hamit YILDIZ'a çok acil durumlarda hamityildizim@gmail.com mail adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Mail ile iletilen her soruya yanıt verilmeyecek, aciliyet arz edenler yanıtlanacaktır. Acil olmayan sorularınızı Sehitgazi.com sitesi üzerinden iletiniz.

Soruyu Cevapla

Kayıtlı

Üyeyim

Yenimisiniz? Kayıt Olun